Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Studenci z Kopenhagi z wizytą w Urzędzie Marszałkowskim


Młodzi ludzie zainteresowani byli przede wszystkim zasadami funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Małopolskiego jako podmiotu odgrywającego istotną rolę w dbaniu o zdrowie mieszkańców naszego regionu.
Prezentację na temat funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w regionie oraz realizowanych zadań przez samorządowe władze wojewódzkie w dziedzinie zdrowia publicznego przedstawiła Sylwia Grzesiak - Ambroży - p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej. W spotkaniu wziął także udział Dawid Puszko - Zastępca Dyrektora Kancelarii Zarządu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaczom zostało przybliżone również funkcjonowanie wszystkich instytucji działających w obszarze ochrony zdrowia w Małopolsce. Szczególne zainteresowanie studentów wzbudziła działalność wojewódzkich podmiotów leczniczych oraz realizowane programy profilaktyczne w dziedzinach takich jak onkologia, kardiologia czy szczepienia ochronne.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji