Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Festiwal Sztuki „Sami z Siebie” 20 – 24 czerwca 2016 roku Szpital im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie

 

Celem festiwalu jest z jednej strony promowanie sztuki i kultury w szerokim znaczeniu, a także kształtowanie odbiorcy świadomego, aktywnego, otwartego na odmienność i różnorodność świata, na przełamywanie kulturowych i społecznych stereotypów. Festiwal realizowany jest od 2013 roku, już po raz czwarty. Z uwagi na swoją otwartą i wyjątkową formułę jest wydarzeniem artystycznym bez precedensu: udowadnia, że osoby pokrzywdzone przez los i chorobę psychiczną częstokroć obdarzone są niezwykłą kreatywnością i inwencją twórczą.

Wszystkich gości i uczestników Pikniku powitał starosta Karol Górski, który podkreślił wyjątkowy, integracyjno-edukacyjno-rekreacyjny charakter spotkania w skansenie w Szymbarku. Starosta podziękował serdecznie Zarządowi Województwa Małopolskiego oraz  Departamentowi Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM i jego dyrektor Sylwii Grzesiak-Ambroży, za dofinansowanie Pikniku kwotą 25 564 zł, dzięki czemu ma on wymiar subregionalny i obejmuje swoim zasięgiem także powiat limanowski i nowosądecki.

Honorowe miejsce w programie Festiwalu ma zawsze upamiętnienie kolejnej rocznicy eksterminacji Pacjentów Szpitala dokonanej 23 czerwca 1942 roku przez nazistowskie Niemcy. W 74. rocznicę tej tragedii uczcimy pamięć Pacjentów podczas mszy świętej odprawionej w ich intencji. O godzinie 17. odbędzie się wycieczka po miejscach związanych z tą zbrodnią zakończona prezentacją filmu Urszuli Sochackiej „bez-IMIENNI”.

Festiwal to także próba demitologizacji czy destygmatyzacji miejsca, postrzeganego jako zamknięte i niedostępne, a nawet przerażające. Otwarcie Szpitala dla publiczności, jako miejsca ważnego dla kultury tworzy nową przestrzeń publiczną, służącą nie tylko tym, którzy tu czasowo przebywają lub odwiedzają go okazjonalnie, a także wszystkim mieszkańcom Krakowa. Organizatorami Festiwalu są: Interdyscyplinarne Centrum Terapii Zajęciowej dla Pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego, Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca oraz grupa terapeutów zajęciowych i arteterapeutów.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji