Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Jak zapewnić równy dostęp do służby zdrowia?

Wicemarszałek  mówił o roli samorządu, m.in. w propagowaniu profilaktyki : - Z roku na rok  przeznaczamy na profilaktykę coraz większe środki. To ok. 3 mln na 6 programów profilaktycznych w tym roku. Taka działalność jest niezbędna chociażby ze względu na to, że w Małopolsce jesteśmy liderami jeśli chodzi o choroby układu krążenia – mówił wicemarszałek.

W panelu wystąpili również wiceminister zdrowa Katarzyna Głowala, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich Sylwia Spurek oraz lekarze, którzy mówili o przyczynach nierównego dostępu do służby zdrowia w Polsce oraz wprowadzania kompleksowych rozwiązań w obsłudze pacjentów.

Sylwia Spurek wskazała najważniejsze czynniki – nierówności społeczne, które utrudniają ludziom dostęp do lekarzy: wiek, płeć, niepełnosprawność, miejsce zamieszkania i orientacja seksualna.

 

Źródło: www.malopolska.pl

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji