Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Sobota z promocją zdrowia

W trakcie wydarzenia prowadzone były także pokazy udzielania pierwszej pomocy oraz nauki prawidłowego wzywania pomocy i rozmowy z dyspozytorem medycznym. Można było samodzielnie potrenować technikę i zasady zachowania, mające zastosowanie w sytuacji zagrożenia życia.  W ramach profilaktyki służącej wczesnemu wykrywaniu nowotworów piersi przeprowadzono naukę techniki samobadania piersi na profesjonalnych fantomach. Department Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach kampanii edukacyjnej informującej obywateli o zagrożeniach zdrowotnych powodowanych przebywaniem  w środowisku o złej jakości powietrza, informował mieszkańców m.in. o możliwościach wymiany pieców węglowych na ekologiczne, a także wśród najmłodszych dzieci przeprowadzono konkurs wiedzy ekologicznej z nagrodami.  W ramach kampanii antysmogowej do ośmiorga  dzieci trafiły ekotorby i książeczki edukacyjne dotyczące nauki zachowań proekologicznych i właściwej ochrony środowiska. W sposób szczególny dziękujemy również wszystkim podmiotom, które włączyły się do naszej akcji  i nieodpłatnie zaproponowały mieszkańcom Krakowa na Rynku Głównym swoją ofertę profilaktyczną (badania oraz edukację prozdrowotną):

Były to: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika, Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu, Szpital Wojewódzki  im. Św. Łukasza w Tarnowie, Falck Medycyna sp. z .o.o  - Centrum Medyczne Falck , SCD2 MEDICINA sp. z o.o. , Centrum Medyczne Medall, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Specjalistyczne Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży Sp. z o.o., Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Comarch Healthcare S.A - Centrum Medyczne IMED24, Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ  w Krakowie, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, Uzdrowisko Kopalnia Soli w Wieliczce, Katedra i Klinika Urologii Szpitala Uniwersyteckiego  w Krakowie, „EFFATHA” Ośrodek dla Osób z Autyzmem, Centrum Medyczne Ujastek, Voigt Medica S.A., Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa, Centrum Dietetyczne Natur -House, Instytut Medycyny Innowacyjnej Centrum Medyczne IMIcare, Szpital Zakonu Bonifratów św. Jana Grandego w Krakowie, Centrum Okulistyki Centre de la Vision, Uzdrowisko Swoszowice, SERWIER (kardiobus).

Wszystkim Państwu - mieszkańcom Krakowa oraz podmiotom medycznym - serdecznie dziękujemy za udział w wydarzeniu i do zobaczenia w przyszłym roku!

 

{gallery}gallery1149{/gallery}

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji