Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Bezpłatne konsultacje neurologopedyczno-psychologiczne dla osób jąkających

W programie:

- bezpłatna konsultacja (badanie) dla osób jąkających - dzieci, młodzieży, studentów, osób dorosłych

- wykład/szkolenie z zakresu tematyki jąkania, zatytułowany „Jak funkcjonuje osoba jąkająca”  dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, wykładowców i logopedów.

 

Jąkanie to problem, z którym "nie radzą" sobie osoby jąkające, ich rodziny, ale i nierzadko logopedzi, psychologowie, terapeuci oraz całe otoczenie osoby jąkającej.

Dlatego chcąc poszerzyć ogólną społeczną wiedzę na temat funkcjonowania osoby jąkającej, po raz kolejny podejmujemy temat jąkania; zachęcając do spotkania specjalistów oraz tych wszystkich, którzy w jakiś sposób chcą lepiej zrozumieć osobę jąkającą, a tym samym jej pomóc.

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji