Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

Spotkanie poprowadziła Sylwia Grzesiak-Ambroży – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.  W trakcie spotkania omówiono realizację Małopolskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020 oraz Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020 w 2015 roku, a także wyniki badania ankietowego ESPAD pn.: „Używanie Alkoholu i Narkotyków przez Młodzież Szkolną”, które zostało przeprowadzone w 2015 roku przez Instytut Psychiatrii i Neurologii na zlecenie Województwa Małopolskiego. Dodatkowo omówiona została działalność Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.

 

{gallery}gallery1170{/gallery}

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji