Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Profilaktyka raka piersi

Metody profilaktyki pierwotnej, czyli zapobiegania rozwojowi raka dotyczą obecnie niewielkiej grupy kobiet z mutacją genów BRCA 1 i BRCA 2, które należą do grupy tzw. wysokiego ryzyka. U pozostałych kobiet, o przeciętnym ryzyku zachorowania stosuje się metody profilaktyki wtórnej skoncentrowanej na jak najwcześniejszym wykryciu stanów przedrakowych, raków przedinwazyjnych i wczesnych raków inwazyjnych piersi, w których możliwości wyleczenia są największe.
Należą do nich:
1. Samobadanie piersi
2. Badanie piersi przez lekarza
3. Mammografia przesiewowa
Celem samobadania i badania piersi przez lekarza jest jak najwcześniejsze zauważenie objawów, które mogą nasuwać podejrzenie raka np.: wyczuwalne stwardnienie, wciągnięcie skóry lub brodawki czy asymetria gruczołów i stanowią wskazanie  do przeprowadzenia diagnostyki obrazowej.
Bezpośrednim celem przesiewowych badań mammograficznych jest przede wszystkim wykrycie podejrzanych zmian w piersiach u kobiet „zdrowych”, u których zarówno samobadanie czy badanie piersi przez lekarza nie wykazuje żadnych podejrzanych zmian. Należy tu z całym naciskiem podkreślić, że nawet wykonanie USG piersi, w którym nie stwierdzono żadnych podejrzanych zmian, nie zwalnia kobiety od przesiewowego badania mammograficznego.
W naszym kraju przesiewowe, bezpłatne badania mammograficzne dedykowane do kobiet o przeciętnym ryzyku (a więc zdecydowanej większości) obejmuje kobiety „zdrowe” w przedziale wieku między 50 a 69 lat, u których badanie powinno być wykonywane co 2 lata. U kobiet obciążonych rodzinnie zachorowania (matki, sióstr, dzieci) badanie mammograficzne powinno być wykonywane corocznie.
Zagrożenie rakiem piersi wzrasta już od 35 roku życia i w wielu krajach, w tym w Polsce jest on główną przyczyną zgonów kobiet. Wprawdzie kobiety te nie mieszczą się w przedziale 50-69 lat badań przesiewowych finansowanych przez NFZ ale wszystkie towarzystwa onkologów i radiologów w Ameryce i Europie zalecają wykonanie pierwszej mammografii w wieku 35-40 lat, tzw. wyjściowej i kolejnych co 2-3 lata. Powyżej 69 roku życia ryzyko zachorowania nadal rośnie mimo iż kobiety tracą możliwość korzystania z programu NFZ. Dlatego logiczne jest, aby Panie powyżej 69 roku życia, w trosce o własne zdrowie nadal wykonywały badania mammograficzne co  1-1,5 roku korzystając za skierowań, których żaden specjalista im nie odmówi.
Nie należy bać się promieniowania rentgenowskiego pochłoniętego w trakcie badania. Jak wykazały współczesne pomiary, pochłonięta dawka promieniowania jest podobna do tej, jaką otrzymujemy w wyniku ekspozycji na naturalne promieniowanie kosmiczne w czasie międzykontynentalnego lotu samolotem.
Mężczyźni dbający o swoje samochody poddają je okresowym przeglądom technicznym w autoryzowanych serwisach. Kobiety mają znacznie więcej do stracenia – róbmy więc „okresowe kontrolne badania piersi” - a zachowamy rzecz bezcenną – zdrowie.

                                                                                              Prof. zw dr hab. med.
                                                                                              Leszek Kołodziejski
                                                                                              Konsultant Wojewódzki
                                                                                              w dziedzinie
                                                                                              Chirurgii Onkologicznej

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji