Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

KONFERENCJA KDO: JAKA IM PROFILAKTYKA?

JAKA IM PROFILAKTYKA? to spotkanie szeroko rozumianego środowiska profilaktycznego w Krakowie zorganizowane przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz młodzieży we współpracy z Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy merytorycznym wsparciu  Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, porównanie perspektyw oraz zacieśnianie współpracy na rzecz rozwoju profilaktyki w Krakowie. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję wysłuchać prelekcji przygotowanych przez ekspertów-praktyków, poznać konkretne metody i projekty profilaktyczne wykorzystujące innowacyjne narzędzia pracy z młodzieżą oraz wziąć udział w wybranych przez siebie panelach dyskusyjnych i wzbogacić rozmowę o własne doświadczenia.

„Wierzymy, że bogaty program, ciekawe materiały i interaktywne metody prezentacji sprawią, że z konferencji wyjdą Państwo bogatsi o nowe inspiracje, a spotkanie to będzie wstępem do szerokiej i regularnej współpracy na rzecz krakowskiej młodzieży” – mówią organizatorzy, zapraszając na konferencję nauczycieli, pedagogów i wychowawców, przedstawicieli instytucji związanych z edukacją i polityką społeczną oraz osoby pracujące z młodzieżą.

Udział w konferencji jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Zapisy już trwają, formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ> http://www.mcpu.krakow.pl/content/konferencja-jaka-im-profilaktyka-skutecznosc-dzialan-profilaktycznych-w-kontekscie.  

 

PROGRAM

 

CZĘŚĆ I – PRELEKCJE

9.00-10.40

 

 

9.00 - 9.10

Chronić to wzmacniać pasje – jak sprawić, by potencjał stał się codziennością? – otwarcie konferencji – Barbara Moś, Tomasz Gubała , Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży 

9.10 - 9.25

Świat realny czy wirtualny, który atrakcyjniejszy? Wzory używania Internetu
i komputera wśród małopolskiej młodzieży
– Karolina Gubała, Fundacja Archezja

9.25 - 9.40

Jak połączyć drogę ze sposobem chodzenia by dojść do celu, czyli o skutecznych strategiach profilaktycznych dr Karolina Kmiecik-Jusięga, Akademia Ignatianum w Krakowie

9.40 - 9.55

Profilaktyka i wychowanie – kształtowanie pożądanych wzorców i postaw wśród wychowanków placówek dla dzieci i młodzieży – Witold Kramarz, Dyrektor MOPS

9.55 - 10.10

Działalność profilaktyczno-edukacyjna realizowana przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie – Adam Chrapisiński, Dyrektor MCPU

10.10 - 10.25

Good Behavior Game. Czy doświadczenia profilaktyków amerykańskich mogą być przydatne w przeciwdziałaniu uzależnieniom behawioralnym w Polsce?
dr Katarzyna Okulicz-Kozaryn, PARPA

10.25 - 10.40

Wiedza, standardy, zaangażowanie – czyli jak skutecznie chronić młodzież przed uzależnieniami behawioralnymi – Katarzyna  Ciszewska, Fundacja Archezja

 

CZĘŚĆ II – PREZENTACJE WYBRANYCH METOD I PROJEKTÓW PROFILAKTYCZNYCH

11.00-12.15

 

 

Zostań mistrzem gry – gra profilaktyczna CUDER w kontekście uzależnień behawioralnych, Fundacja Wspierająca Wychowanie ARCHEZJA

 

Mobile School w szkole – zastosowanie narzędzi street workingowych w praktyce szkolnej, Fundacja Ukryte Skrzydła

 

Profilaktyka w ręce młodych – projekt profilaktyczny "Młodzi w sieci – ENTER", Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży RAMPA

 

Wygrajmy młodość, wygrajmy życie – doświadczenia Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  PARKOWA

 

Mądrze w dorosłość – doświadczenia Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

Prezentacje odbywać się będą na stoiskach interaktywnych. Każdy z uczestników będzie się mógł zapoznać z każdą z prezentowanych metod oraz otrzyma zestaw materiałów dodatkowych.

 

CZĘŚĆ III – PANELE DYSKUSYJNE

12.30-14.00

 

 

12.30-13.40

PRACA W PANELACH DYSKUSYJNYCH:

 

1.    Jak badać profilaktykę? – o ewaluacji i wykorzystywaniu doświadczeń akademickich w praktyce profilaktycznej; dyskusja z udziałem Karoliny Gubały oraz Katarzyny Ciszewskiej z Fundacji Archezja

 

2.     Czy w szkołach jest miejsce na profilaktykę zintegrowaną?
o wykorzystywaniu metod profilaktyki zintegrowanej w szkolnych programach profilaktycznych; dyskusja z udziałem dr Karoliny Kmiecik-Jusięgi z Akademii Ignatianum w Krakowie

 

3.    Jaka profilaktyka dla rodzin? – działania profilaktyczne realizowane
w ramach systemu pomocy społecznej w Gminie Miejskiej Kraków; dyskusja
z udziałem Jolanty Chrzanowskiej, Zastępcy Dyrektora MOPS ds. Pomocy Specjalistycznej

 

4.    Po czym poznać dobrą profilaktykę? – rekomendacje działań profilaktycznych; dyskusja z udziałem dr Katarzyny Okulicz-Kozaryn 
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

5.     Co jeszcze możemy zrobić? – nowe wyzwania dla profilaktyki krakowskiej; dyskusja z udziałem Adama Chrapisińskiego, Dyrektora Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

 

13.40-14.00

Podsumowanie i zamknięcie konferencjiBarbara Moś, Tomasz Gubała , Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży

 

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji