Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Warsztaty Liderów Młodzieżowych „MOC 2016" - 19-20 listopada 2016 r.

Organizatorzy zapewniają bezpłatnie: warsztaty profilaktyki uzależnień, w tym dotyczące rozpoznawania problemów związanych z zachowaniami nałogowymi, rozwijania umiejętności świadomego korzystania z internetu, telefonu i innych dóbr cywilizacyjnych, zajęcia psycho-edukacyjne, w tym zabawy integracyjno-edukacyjne promujące zdrowy i aktywny styl życia bez używek, ośrodek do prowadzenia warsztatów, zakwaterowanie uczestników w pokojach 2 -osobowych oraz pełne wyżywienie.

W związku z powyższym, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej  zwraca się z uprzejmą prośbą do nauczycieli o przekazanie informacji o organizowanych warsztatach uczniom, którzy charakteryzują się aktywnością w podejmowaniu różnych projektów lokalnych oraz wykazują potencjalne umiejętności liderskie.

Tut. Departament prosi o wypełnienie formularza przez nauczyciela poprzez zgłoszenie max 2 uczniów ze szkoły w wieku 14-18 lat, których rodzice/opiekunowie wyrazili zgodę na wyjazd oraz odesłanie formularza do Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  najpóźniej do dnia 10 listopada br.

Departament informuje, iż program warsztatów zostanie wysłany na wskazany w formularzu adres e-mailowy tylko zakwalifikowanym osobom. Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników warsztatów, decyduje kolejność zgłoszeń ze szkół z poszczególnych powiatów województwa. W przypadku pytań proszę o kontakt z Departamentem Zdrowia i Polityki Społecznej na numer tel. 12/ 63 03 575 lub 12/ 63 03 577.

WAŻNA INFORMACJA:

 1. Organizatorzy warsztatów nie zapewniają transportu do ośrodka, w którym odbędą się warsztaty oraz powrotu do miejsca zamieszkania. Organizacja dojazdu i powrotu wraz
  z pokryciem jego kosztów odbywa się we własnym zakresie oraz w obecności opiekuna/ów, szczególnie w przypadku osób niepełnoletnich. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczny dojazd uczestników na miejsce spotkania oraz powrót.
 2. Nauczyciele/pedagodzy powinni uzyskać zgodę uczniów lub ich prawnych opiekunów na pozyskiwanie danych osobowych. Dane osobowe będą przekazane do Marszałka Województwa Małopolskiego, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, adres do korespondencji: 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56 w celu organizacji małopolskich warsztatów liderów młodzieżowych. Uczniowie lub ich prawni opiekunowie mogą mieć wyłączny dostęp do swoich danych i ich poprawiania. W związku z powyższym, zgodę na pozyskiwanie danych osobowych, należy osobiście przekazać organizatorowi, tj. przedstawicielowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dniu warsztatów.

Celem projektu jest wykreowanie zintegrowanej, dynamicznej, zaangażowanej grupy liderów młodzieżowych z Małopolski gotowej do angażowania się w projekty
i różnorodne działania społeczne na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodych osób poprzez:

 • przeszkolenie przyszłych liderów, którzy mają angażować się w różnorodne lokalne działania społeczne na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodych osób/ rówieśników ale także udzielać pomocy bądź wsparcia;
 • poszerzenie wiedzy dotyczącej uzależnień (od substancji psychoaktywnych
  i behawioralnych) i ich specyfiki, zrozumienie zjawiska zachowania kompulsywnego;
 • rozwinięcie umiejętności rozpoznawania problemów związanych z zachowaniami nałogowymi;
 • uwrażliwianie na problemy psychologiczne i społeczne pojawiające się we własnej grupie rówieśniczej, tj. rozwijanie empatii, umiejętności obserwacji i wrażliwości na innych;
 • rozwijanie umiejętności świadomego podejmowania decyzji oraz wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za dokonywane przez siebie wybory;
 • rozwijanie umiejętności świadomego korzystania z internetu, telefonu i innych dóbr cywilizacyjnych.

 

W ramach warsztatów młodzi ludzie wzmocnią osobiste kompetencje przyszłych liderówi zostaną zainspirowani do tworzenia projektów oraz przejmowania odpowiedzialności za swoje środowisko lokalne.

 

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w poniższych załącznikach.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji