Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Konferencja „Udar- każdy pacjent jest ważny”

Problem leczenia i profilaktyki udaru mózgu jest istotnym problemem zdrowotnym. W Polsce co roku na udar zapada około 60-70 tysięcy osób, z czego około 30 tysięcy z nich umiera. Blisko 30% osób umiera w wyniku udaru w ciągu pierwszego miesiąca od zachorowania. 20% chorych, którzy przeżywają ostrą fazę udaru, wymaga stałej opieki, a 30% – pomocy w czynnościach dnia życia codziennego.

Zapewnienie właściwej opieki nad osobą po udarze to duże wyzwanie dla ochrony zdrowia, szczególnie ze względu na fakt, że osoba dotknięta tą chorobą wymaga długotrwałej specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacji - przypomniała otwierająca spotkanie Sylwia Grzesiak- Ambroży - Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej. W trakcie spotkania specjaliści kliniczni, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz lokalnych samorządów terytorialnych dyskutowali nad możliwymi zmianami systemowymi w zakresie pomocy osobom dotkniętym udarem oraz ich Rodzinom. Podjęto także dyskusję na temat planowania programów polityki zdrowotnej, które docelowo służyć maja prewencji udarów mózgu w Polsce.

Uczestnicy konferencji mogli wysłuchać m.in. wystąpienia Pani Prof. dr hab. med. Agnieszki Słowik- konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii, która zaprezentowała funkcjonujący nowoczesny system opieki nad chorymi w Małopolsce, będący wzorcem dla innych regionów; Pani dr. med. Moniki Komar z Kliniki Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii UJ CM, która przedstawiła najnowsze wskazania i aktualne standardy postępowania w profilaktyce chorób sercowo naczyniowych oraz Pani dr. n. med. Agnieszki Wojteckiej z Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, która zaprezentowała społeczną sytuację osób chorych po udarze, w tym możliwości powrotu na rynek pracy.

Gościem konferencji był także Pan Roman Kolek - Wicemarszałek Województwa Opolskiego, który podzielił się informacjami na temat aktualnie realizowanych działań profilaktycznych przez województwo opolskie, a także o planowanych do realizacji programów profilaktycznych w nowej perspektywie finansowania w latach 2014-2020  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W trakcie konferencji omówiono koszty udarów mózgu z perspektywy Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a ponadto także dwie organizacje pozarządowe: Fundacja Udaru Mózgu oraz Stowarzyszenie Serca dla Arytmii zaprezentowały swoją działalność edukacyjną w zakresie profilaktyki udarowej i sposoby wsparcia pacjentów w chorobie.

Spotkanie było dobrą okazją do wymiany informacji na temat wdrażania programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania udarom mózgu i podjęcia dyskusji na temat budowania w tym zakresie platformy współpracy w kolejnych latach.             

 

{gallery}gallery1188{/gallery}

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji