Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Warsztaty Liderów Młodzieżowych „MOC 2016”

 Z ramienia Samorządu Województwa Małopolskiego, uczestników przywitała Pani Sylwia Grzesiak-Ambroży, Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej. Do udziału w warsztatach zostało zaproszonych 30 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa. W ramach warsztatów zrealizowano bloki tematyczne dotyczące podstawowych informacji o uzależnieniach od substancji psychoaktywnych ale także o zachowaniach nałogowych związanych z nadmiernym korzystaniem z nowoczesnych dóbr technologicznych tj. komputera, internetu. Na koniec szkolenia, każdy z uczniów otrzymał imienne zaświadczenie oraz pamiątkę
od województwa małopolskiego.

Celem warsztatów było wykreowanie zintegrowanej, zaangażowanej grupy liderów młodzieżowych z Małopolski gotowej do angażowania się w różnorodne działania społeczne na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodych osób poprzez: uwrażliwienie ich na problemy społeczne pojawiające się we własnej grupie rówieśniczej, poszerzenie wiedzy dotyczącej uzależnień, rozwinięcie umiejętności świadomego podejmowania decyzji oraz świadomego korzystania z internetu, telefonu oraz innych zdobyczy technologii. W ramach warsztatów młodzi ludzie wzmocnili osobiste kompetencje przyszłych liderów i zostali zainspirowani do tworzenia projektów oraz przejmowania odpowiedzialności za swoje środowisko lokalne.

Warsztaty zostały zrealizowane w ramach Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020 oraz Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020.

{gallery}gallery1214{/gallery}

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji