Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

„Psychoterapia jest dla ludzi”

Przedsięwzięcie realizowane jest poprzez szereg różnorodnych działań informacyjno-edukacyjnych, w szczególności: nagranie  filmu informacyjno-edukacyjnego, prowadzenie akcji promocyjnej  na fanpage’u Łódzkiej Fundacji Psychoterapii na Facebooku, prowadzenie bloga na stronie internetowej Fundacji: www.terapiapoludzku.org czy organizacja Dnia Otwartego w Łodzi w dniu 19.12.2016 r. Kampania jest elementem zadania z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą  „Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych” realizowanego i finansowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji