Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

O profilaktyce zdrowia w Małopolsce

 

 


Małopolska Konferencja Profilaktyki Zdrowia otworzyła trwające cały tydzień Małopolskie Dni Profilaktyki Zdrowia w Krakowie, dzięki którym będzie można zrobić bezpłatne badania i skorzystać z darmowych konsultacji ze specjalistami (więcej informacji - tutaj).

– Profilaktyka w Małopolsce nie jest pustym hasłem – to konkretne działania i coraz lepsze efekty. Wszystko dzięki m.in. konsekwentnej polityce samorządu województwa, w której co roku zwiększamy środki z budżetu na nasze programy profilaktyczne – mówił wicemarszałek Wojciech Kozak, dodając, że spora też w tym zasługa dobrej komunikacji między różnymi organizatorami szpitali, czyli resortem zdrowia a poszczególnymi szczeblami władz samorządowych.

Ponad 2,3 mln zł – tyle tylko w tym roku Województwo Małopolskie przeznaczy na realizację swoich programów profilaktycznych. Jak podkreślał w poniedziałek wicemarszałek Kozak – kwota ta jest większa o prawie milion złotych od tej, którą władze Małopolski przeznaczyły na profilaktykę w ubiegłym roku.

– W efekcie w ciągu ostatnich pięciu lat na nasze programy zdrowotne, które swoim zasięgiem obejmują całe województwo, przeznaczyliśmy ponad 5,7 mln zł. Już wiemy, że skorzystało z nich ponad 228 tysięcy mieszkańców naszego regionu – podkreślał wicemarszałek Kozak.

Warto przypomnieć, że Województwo Małopolskie od lat aktywnie włącza się akcje profilaktycznie. Od 5 lat samorząd województwa finansuje 5 głównych programów profilaktycznych z zakresu: kardiologii, onkologii, szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom, profilaktyki depresji oraz cyberzagrożeń. Od 2015 roku funkcjonuje też program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV. W 2015 roku z budżetu województwa na realizację powyższych programów profilaktycznych przeznaczona została kwota prawie 2,3 mln zł. To o prawie 855 tys. zł więcej niż w 2014 roku! Przypomnijmy, w latach 2011-2015 na programy zdrowotne o zasięgu regionalnym z inicjatywy Województwa Małopolskiego przeznaczono w sumie ponad 5,7 mln zł. Efektem tego jest stały wzrost liczba uczestników tych programów – łącznie z 2015 r. szacuje się, że będzie to ponad 228 tys. osób.

Obecnie Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im św. Ludwika w Krakowie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego kontynuują Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce w 2015 r. W tym roku w jego realizację włączyły się: Miasto Nowy Sącz, Powiat Tarnowski, Miasto Tarnów, Powiat Brzeski, Miasto Kraków i Powiat Wielicki. Tutaj zaszczepione mogą zostać dzieci nie starsze niż 3 lata. Ponadto, zaszczepione zostaną też dzieci do 5 roku życia z placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Małopolski oraz żłobków (oprócz Krakowa, który posiada własny program). Województwo Małopolskie pokrywa koszty zakupu szczepionki, usługi medycznej, zabezpieczenia specjalistycznego transportu ponieważ dzieci będą szczepione w miejscu przebywania tzn. w żłobkach, klubach dziecięcych itp. Program będzie realizowany do wyczerpania szczepionek lub do 11.12.2015 r. Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu + 48 12 430 34 72, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00.

Źródło: www.malopolskie.pl

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji