Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Happening profilaktyczno-edukacyjny pn.: ,,Tramwaj zwany świadomością”Tramwaj profilaktyczny oklejony plakatami promującymi wydarzenie wraz z załogą tj. przeszkolonymi edukatorami oraz partyworkerami stanowić będzie niestandardową formę działań profilaktycznych. W czasie imprezy, partyworkerzy i edukatorzy dostarczą pasażerom rzetelnych informacji o ryzykownych zachowaniach seksualnych, przestrzegą przed ryzykiem używania „dopalaczy” i innych substancji psychoaktywnych. Rozdane zostaną materiały edukacyjne .

Źródło: Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego

 

Poniżej do pobrania zaproszenie do udziału w happeningu oraz ulotka.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji