Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

III Edycja Konferencji „Kiedy pediatra ma wątpliwości”Dr Tomasz Sobierajski z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, tłumaczył w jaki sposób kształtować wzajemne relacje w kontaktach: najmłodszy pacjent, jego rodzice i lekarz pediatra. Najnowsze możliwości profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – przedstawił dr n. Grzegorz Głąb z GMW Centrum Diagnostyki Ginekologiczno-Położniczej w Opolu. Wirus HPV jest bardzo rozpowszechniony, a systematyczne wprowadzanie coraz doskonalszych szczepionek przeciwko niemu, stanowi ważne zagadnienie w praktyce pediatrycznej. Poprzez szczepienia ochronne dziewcząt przeciwko HPV możemy ochronić je w przyszłości przed zachorowaniem na raka szyjki macicy i innymi schorzeniami wywołanymi przez wirusy z tej grupy.

Przykłady programów zdrowotnych stanowiących uzupełnienie oferty szczepień ochronnych dostępnych ze środków publicznych, przedstawiła dr n med. Hanna Czajka, Kierownik Poradni chorób zakaźnych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie, będąca jednocześnie koordynatorem merytorycznym Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce i Programu zdrowotnego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce. Obydwa programy realizowane są z inicjatywy Województwa Małopolskiego i stanowią modelowy przykład współdziałania samorządu terytorialnego różnych szczebli dla poprawy stanu zdrowia najmłodszych Małopolan.

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji