Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Trzy szpitale uruchomią w tym roku Małopolski System Informacji Medycznej- Małopolski System Informacji Medycznej jest nowoczesną platformą, dzięki której będzie możliwe udostępnienie elektronicznych usług medycznych w województwie, a placówki zdrowia objęte system będą mogły w szybki i bezpieczny sposób wymieniać się danymi – wyjaśnił Krupa.

Według zapewnień władz regionu MSIM ułatwi życie zarówno pacjentom, jak i lekarzom. Za jego pośrednictwem będzie możliwa rejestracja na wizytę lekarską we wszystkich placówkach medycznych, które zostaną nim objęte. Pacjent będzie też mógł za pośrednictwem internetu sprawdzić swoją dokumentację medyczną. Nie będzie też konieczności noszenia ze sobą na wizytę wyników badań – do wszystkich tych danych lekarz będzie miał dostęp za pośrednictwem systemu.

Szpitale objęte MSIM będą mogły w szybki i bezpiecznych sposób przesyłać sobie wszelkie potrzebne dane o chorym – co w przypadku osób, które leczyły się w różnych szpitalach, znacznie ułatwi diagnozę i dalsze planowanie leczenia.

Małopolska platforma będzie w pełni dostosowana do wymagań innych systemów, które służą wymianie informacji medycznej w poszczególnych województwach. W przyszłości ma także zostać włączona w ogólnokrajową "Elektroniczną Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych", dzięki czemu będzie możliwe przesyłanie informacji pomiędzy placówkami w całym kraju.

Jak zapewnił marszałek Krupa, dzięki środkom unijnym projekt ten będzie w przyszłości kontynuowany i docelowo obejmie wszystkie placówki zdrowia, które nadzoruje województwo małopolskie. Na inwestycje z zakresu usług zdrowotnych w nowym Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego zagwarantowano 115 mln euro.

(łg)

Źródło: ww.onet.pl


Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji