Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

DEINSTYTUCJONALIZACJA – WIELKA ZMIANA W OCHRONIE ZDROWIA I POLITYCE SPOŁECZNEJ


W ciągu ostatnich dekad instytucje zdrowia psychicznego były postrzegane jako najlepsza forma dbania o osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne.

– Czy jest to jednak właściwy model udzielania pomocy w XXI wieku?

– Czy budując społeczeństwo oparte na wartościach, takich jak godność człowieka, jego autonomia i integracja społeczna – powinniśmy bazować na azylowym systemie zdrowia psychicznego?

– Może humanistyczny model, skupiony na prawach i indywidualnych potrzebach człowieka, oparty na rodzinie i społeczności lokalnej, jest szansą na dobrą zmianę?

W szukaniu odpowiedzi na te i inne pytania pomogą nam Goście, kluczowe postaci procesu deinstytucjonalizacji w Europie:

•Luk Zelderloo – sekretarz generalny EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) sekretarz generalny EASPD, organizacji zrzeszającej w swoich szeregach 11 tysięcy stowarzyszeń i fundacji, ekspert w dziedzinie deinstytucjonalizacji, zarządzania jakością usług społecznych i wsparcia środowiskowego.

•Pepe Dell’Acqua – człowiek mający 40 – letnie doświadczenie we wdrażaniu humanistycznej koncepcji leczenia i wsparcia osób w kryzysie, rekomendowaną przez Światową Organizację Zdrowia. Najbliższy współpracownik Franco Basaglii – twórcy włoskiego modelu deinstytucjonalizacji systemu zdrowia psychicznego.

Zobacz szczegółowy program.

 

 

Źródło: otwartydialog.pl

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji