Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Debata regionalna: Organizacje pozarządowe w profilaktyce uzależnień


Celem debaty jest identyfikacja i przedyskutowanie specyficznych dla województwa małopolskiego problemów z zakresu profilaktyki uzależnień oraz współpracy między instytucjami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działania w tym obszarze. Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych prowadzących profilaktykę uzależnień. Uczestnicy otrzymają najnowsze wydawnictwa KBPN.
W trakcie debaty przedstawiona zostanie skala problemu używania substancji psychoaktywnych w województwie małopolskim na tle sytuacji w kraju. Dyskusji poddana zostanie strategia i priorytety przeciwdziałania narkomanii w województwie małopolskim oraz zasady i kryteria organizacji konkursów na programy profilaktyczne przez małopolską administrację samorządową. Przedstawiciele samorządu terytorialnego i reprezentanci organizacji pozarządowych będą mieli możliwość podzielenia się doświadczeniami we współpracy i wspólnego zastanowienia się nad sposobami jej ulepszenia.

 

 

 

 

Ramowy program spotkania.

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji