Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

2-dniowa Narada Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień powołanych przez Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast oraz Kierowników placówek terapii uzależnień z terenu MałopolskiW warsztatach wzięło udział łącznie 40 uczestników, w tym pełnomocników gminnych ds. uzależnień oraz przedstawicieli placówek lecznictwa uzależnień.

Podczas narady, Pani Ewa Piskorz, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Krakowie zaprezentowała dane dotyczące lecznictwa uzależnień w województwie małopolskim oraz poprowadziła dyskusję z uczestnikami na temat działań na rzecz poprawy jakości pracy merytorycznej w placówkach terapii uzależnienia oraz ich kierunków rozwoju.

Warsztaty, które miały na celu pogłębić współpracę lokalną pomiędzy pełnomocnikami gminnymi ds. uzależnień, a placówkami lecznictwa uzależnień poprowadzili specjaliści psychoterapii uzależnień, tj. Pan Jacek Kraus oraz Pan Jacek Wysowski pracujący na co dzień w Oddziale Terapii Uzależnienionych od Alkoholu, w tym z innymi dysfunkcjami w Szpitalu Specjalistycznym im dr J. Babińskiego w Krakowie. Podczas spotkania uczestnicy podzielili się także dobrymi praktyki w zakresie wzajemnej współpracy. Na koniec narady rozdano imienne zaświadczenia.

Warsztaty zostały zrealizowane w ramach Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020 oraz Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji