Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

„Wolni od narkotyków - kreatywni w życiu” - uroczyste wręczenie nagród w ramach zorganizowanego konkursu plastycznego


Kampania realizowana jest w II odsłonach:

I część

• Dopal dopalaczom koncentruje się na uświadamianiu zagrożenia dla zdrowia, jakie stanowi używanie środków zastępczych ( Nowych Substancji Psychoaktywnych ) oraz zminimalizowanie ryzykownych zachowań prowadzących do ich używania i jest inicjatywą WSEE we współpracy z Ekspertem Wojewódzkim oraz Kuratorium Oświaty.

• przekazanie wiedzy dorosłym ( pedagogom, nauczycielom ) - odbyło się 5 konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, pedagogów szkół gimnazjalnych – w Krakowie. Tarnowie , Nowym Sączu, Nowym Targu, Zatorze-Wadowice – łącznie 941 uczestników)

• kolejny planowany krok to objęcie kampanią środowisk ponad gimnazjalnych i akademickich.

II część

• Wolni od narkotyków – Kreatywni w życiu kładzie nacisk na propagowanie trzeźwego stylu życia, tworzenie wśród młodzieży swoistej mody na życie bez środków psychoaktywnych i ma szerszy kontekst niż problem dopalaczy Kreatorami trendu na trzeźwą aktywność ma być młodzież – chcemy ją zaangażować w propagowanie zdrowego stylu życia zapraszając do uczestnictwa w konkursach a dorosłych sytuując w roli życzliwych towarzyszy, słuchających , dyskutujących i kształtujących normatywne przekonania.

 

 

Źródło: Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji