Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Dzień Bezpiecznego Internetu w Małopolsce


Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wraz z Policjantami Wydziału Prewencji KWP w Krakowie włączają się aktywnie w realizację działań edukacyjnych dotyczących najmłodszych w Internecie. Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu doskonale wpisują się
w realizowany na terenie Małopolskich szkół podstawowych, projekt „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka reagowanie”. Od początku jego realizacji tj. od końca 2012 roku do końca 2014 roku spotkaliśmy się z uczniami klas 4-6, ich rodzicami i nauczycielami w 1254  placówkach. Aktualnie jest to jeden z większych projektów
o walorach prewencyjnych edukacyjnych, który jest realizowany w szkołach podstawowych. Docelowo ma on za zadanie dotrzeć w tym roku do pozostałych jeszcze nie objętych projektem szkół (205 placówek).
Funkcjonariusze Policji 10 lutego spotkają z dziećmi szkoły podstawowej im. bł. Celiny Borzęckiej w Krakowie przy  ul. Malborskiej 98, gdzie zajęcia zostaną przeprowadzone przez p. Wojciech Chechelskiego i p. Katarzyna Cygal. Oprócz tego zajęcia odbędą się  także w Zespole Szkół Gminnych w Proszówkach ( pow. Bocheński) przy współudziale p. Leszka Machaja, p. Beaty Wcisło i p. Izabeli Ciarki.  Poruszone zostaną tematy dotyczące tego:
•    Czym jest Internet i do czego służy?
•    Jak bezpiecznie korzystać z Internetu przy użyciu wyszukiwarek internetowych?
•    Jak korzystać i do czego służy poczta internetowa?
•    W jaki sposób używać / korzystać z czatów i komunikatorów internetowych.
•    Co to jest i jak działa internetowe forum?
•    Z jakimi zagrożeniami można się spotkać w sieci i jak się zachować w takiej sytuacji?  Z kim się wtedy skontaktować?
•    Co to jest „Netykieta”?
•    Do czego możemy jako uczniowie / dzieci / dorośli wykorzystywać Sieć? 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji