Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Ponad 2 mln na profilaktykę

Od 2011 roku w Małopolsce realizowane są kompleksowe programy profilaktyczne i edukacyjne. Choroby nowotworowe, układu krążenia, zakażenia pneumokokowe, cyberzagrożenia, depresja, a od tego roku również zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – to główne problemy, którym przeciwdziałać mają kompleksowe programy profilaktyczne w Małopolsce.

Spotkanie z przedstawicielami powiatów miało na celu omówienie działań w obszarze programów zdrowotnych realizowanych w 2015 roku przez małopolskie powiaty oraz omówienie planów w zakresie profilaktyki zdrowotnej w dłuższej perspektywie czasowej. Spotkanie stanowiło doskonałą okazję do wymiany wzajemnych doświadczeń w zakresie realizowanych programów zdrowotnych w samorządach celem wypracowania wspólnych działań w przyszłości. Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Małopolskiego Marcin Kuta poruszył również temat włączania się samorządów do „Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce 2014-2020” – program ten będzie tak jak w poprzednim roku z partycypacją powiatów. Spotkanie stanowiło również doskonałą okazję do wymiany wzajemnych doświadczeń w zakresie profilaktyki oraz wypracowania wspólnych działań na przyszłość.

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy wicemarszałka oraz Marcina Kuty – przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Małopolskiego. Wzięli w nim udział starostowie, przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, dyrektorzy wydziałów lub osoby odpowiedzialne za politykę zdrowotną i społeczną w starostwach oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego: Dariusz Madera – dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej i Anita Orzeł – Nowak – z-ca dyrektora tego departamentu.  

(Biuro Prasowe / mbab)

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji