Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Wystawa na 150-lecie Kliniki i Katedry Pediatrii UJ

Podczas 150 lat działalności Katedry i Kliniki Pediatrii UJ zebrano wiele cennych dokumentów, fotografii, druków, rachunków, spisów, planów architektonicznych, książek, publikacji naukowych, medali i wiele innych rekwizytów. Teraz wszystkie prezentowane w Bibliotece Jagiellońskiej eksponaty przybliżą zwiedzającym najważniejsze wydarzenia, osoby i przedsięwzięcia z historii uniwersyteckiej Katedry i Kliniki.  Wystawa w Bibliotece Jagiellońskiej czynna będzie do końca stycznia.

- Zbiory zebrane przez Klinikę i Bibliotekę Jagiellońską są dowodem na dbałość o najmłodszego Małopolanina. Serdecznie gratuluję pięknego jubileuszu – mówił wicemarszałek Wojciech Kozak.

Klinika Chorób Dzieci jest najstarszą kliniką pediatryczną w Polsce. Obecnie w je skład wchodzą cztery oddziały: Oddział Patologii i Intensywnej Terapii i Noworodka, Oddział Niemowlęcy z Pododdziałem Noworodkowym, Oddział Pediatrii, Reumatologii i Chorób Środowiskowych oraz Oddział Pulmonologii i Alergologii. Poza podstawową działalnością pediatryczną klinika zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu oddechowego, chorób metabolicznych i genetycznych.

(biuro prasowe/mprz)

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji