Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Eksperci o służbie zdrowia

– Jesteśmy w momencie, w którym rozdzielać będziemy nowe unijne środki finansowe. To szczególnie ważny moment, ponieważ nasze dzisiejsze decyzje będą procentować w przyszłości. W Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 aż 131 mln euro przeznaczonych zostanie na rozwój infrastruktury ochrony zdrowia – mówił wicemarszałek Wojciech Kozak. –  Usługi medyczne na wysokim poziomie powinny być zapewnione nie tylko dla mieszkańców Krakowa, ale też mniejszych miejscowości w regionie. Stąd podział Małopolski na subregiony oraz nastawienie na współpracę województwa z przedstawicielami gmin i powiatów. Słowa wicemarszałka potwierdziła Barbara Bulanowska – dyrektor oddziału NFZ w Małopolsce: – Trzeba przyznać, że Małopolski system ochrony zdrowia jest dobrze zintegrowany. Region wypada bardzo dobrze na tle innych województw.  

Wojciech Kozak przestawił również najważniejsze założenia Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego w kontekście problematyki zdrowia. Podkreślał, że priorytetem dla władze regionu są działania profilaktyczne oraz leczenie w  zakresie onkologii, chorób psychicznych i uzależnień, a także opieka nad osobami starszymi. – W tym kontekście trzeba przyznać, że przed nami trudne zadanie: stworzenie mapy potrzeb zdrowotnych dla Małopolski – przyznał wicemarszałek.

Stworzenie takiej mapy miałoby zdaniem uczestników spotkania przełożyć się na kwestie sprawnego finansowania świadczeń medycznych i mądrego zarządzania ośrodkami medycznymi w całej Małopolsce.  W dyskusji wzięli udział: poseł Lidia Gądek – Członkini Sejmowej Komisji Zdrowia, Jerzy Jakubowicz – dyrektor krakowskiego oddziału w Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Krzysztof Kłos – dyrektor Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, Maciej Kowalczyk – dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, Małgorzata Lechowicz – dyrektor Wydział Polityki Społecznej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim oraz Anna Prokop-Staszecka – dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

Kluczowe elementy w w zarządzaniu placówkami medycznymi omówione zostały na przykładzie małopolskich szpitali: Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie,  Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckich w Nowym Sączu, Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie oraz Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie.

Organizatorem Regionalnego Spotkania Menadżerów Służby Zdrowia był magazyn „Rynek Zdrowia”.

(Biuro Prasowe / mbab)

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji