Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Razem dla czystego powietrzaPrzedstawiony dziś przez ministra środowiska projekt KPOP koncentruje się przede wszystkim na wprowadzeniu niezbędnych zmian prawnych, które pozwolą na realizację działań naprawczych – te z kolei mają zostać określone przez samorządy poszczególnych województw. Samorządy po raz pierwszy zyskają tak dużą swobodę w podejmowaniu własnych inicjatyw zmierzających do poprawy jakości powietrza. Projekt programu przewiduje nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska, wprowadzającą zmiany w zakresie budownictwa, planowania i gospodarki przestrzennej, wprowadzenia wymagań jakościowych dla paliw stałych oraz standardów emisji dla małych instalacji paliw – tj. kotłowni w gospodarstwach domowych. Ministerstwo zwraca też uwagę na kwestie związane z transportem – również powstanie stref ograniczonego dostępu dla samochodów, które nie spełniają wymogów niskiej emisji zależeć ma od władz samorządowych. Konsultacje społeczne i międzyresortowe KPOP będą trwały do 8 kwietnia.

– Chcemy aby ten program miał powszechne poparcie społeczne. Dlatego też podpisujemy deklarację współpracy: Porozumienie na rzecz czystego powietrza – mówił minister Maciej H. Grabowski. – Dziś przekazując, tu w Małopolsce, projekt do konsultacji liczę, że Państwo – jako przedstawiciele regionu, który już wiele zrobił dla ochrony powietrza, włączycie się do tworzenia tego programu. Przedstawiciele władz krajowych i samorządowych oraz przedsiębiorcy podpisali wspólną deklarację walki z zanieczyszczeniem. "Jesteśmy głęboko przekonani, że jakość powietrza jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających na nasze zdrowie i komfort życia oraz że czyste powietrze jest dobrem wspólnym, oddziałującym pośrednio na możliwości rozwoju cywilizacyjnego Polski" – czytamy w Porozumieniu na rzecz czystego powietrza.

Podczas spotkania, którego inicjatorami byli minister Maciej H. Grabowski i marszałek Marek Sowa, eksperci dyskutowali o sposobach ochrony środowiska. – Potrzeba zmian radykalnych, dobrych i skutecznych instrumentów, które pozwolą nam skutecznie walczyć o czyste powietrze – mówił marszałek Marek Sowa i zapewniał, że Małopolska ma już na ten cel zarezerwowane pieniądze. – W ramach nowego RPO 2014-2020 przeznaczymy 340 mln euro na działania związane z regionalną polityką energetyczną i 90 mln euro na dofinansowanie wymiany kotłów. Dodatkowo mamy 140 mln euro na transport niskoemisyjny i 96 mln euro na termomodernizację budynków publicznych i wielorodzinnych. Marszałek zauważył również, że nie chodzi tylko o zmiany legislacyjne, ale także, a może przede wszystkim, o zmiany w mentalności: uświadomienie Polakom, że korzystając z nieekologicznych pieców czy samochodów sami szkodzą swojemu zdrowiu.

Na temat małopolskich propozycji na rozwiązanie problemu mówił również wicemarszałek Wojciech Kozak. W panelu dyskusyjnym biorą również udział Sekretarze Stanu w Ministerstwie Środowiska i w Ministerstwie Zdrowia – Marcin Korolec i Beata Małecka-Libera, poseł na Sejm RP Tadeusz Arkit oraz Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego. Stanowisko przedsiębiorców prezentuje Dariusz Marzec – Wiceprezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Projekt Krajowego Programu Ochrony Powietrza

(Biuro Prasowe / mbab)

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji