Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Kiedy pediatra ma wątpliwości

Konferencję otworzyli Dariusz Madera - Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Stanisław Stępniewski - Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika.

Gościem honorowym była prof. dr n. med. Teresa Jackowska - Krajowy Konsultant ds. Pediatrii. Ponadto w wydarzeniu wzięli udział specjaliści w dziedzinie pediatrii:  dr hab. med. prof. UJ Przemko Kwinta, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pediatrii, prof. dr hab. n. med.  Krzysztof Fyderek, Prezes Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, dr n. med. Katarzyna  Przybyszewska, Kierownik Oddziału i Poradni Gastrologicznej w WSSDz im. św. Ludwika oraz dr n. med. Hanna Czajka, Kierownik Poradni Chorób Zakaźnych WSSDz im. św. Ludwika.

W konferencji uczestniczyło blisko 100 małopolskich lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, specjalistów pediatrii i medycyny rodzinnej oraz lekarzy rezydentów szkolących się w wymienionych specjalizacjach. W trakcie spotkania uczestnicy mogli poznać najnowsze zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia w pediatrii w tym m.in. zasadności kierowania małego pacjenta do specjalisty z uwzględnieniem przypadków klinicznych, z codziennej praktyki lekarskiej.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji