Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Wielkie święto krakowskich lekarzy

Pierwsze izby lekarskie na ziemiach polskich powstawały pod koniec XIX w., a historia samorządu lekarskiego w Krakowie liczy ponad 120 lat. W latach 50-tych XX w. izby lekarskie zlikwidowano ustawą sejmową. Dopiero 25 lat temu izby powstały one na nowo.
Jak podkreślił marszałek Marek Sowa, odrodzenie samorządu lekarskiego zajmowało ważne miejsce w procesie powstawania polskiego odrodzonego samorządu terytorialnego.

Krakowska Okręgowa Izba Lekarska zrzesza ponad 16 tys. lekarzy z województw małopolskiego i podkarpackiego. Jej działalność skupia się na dbałości o prawidłowe wykonywanie zawodu lekarza, kształceniu podyplomowym i szkoleniach, projektach na rzecz środowiska lekarskiego.
(Biuro prasowe/mprz)

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji