Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

"Uzależnienia- kontekst wczesnodziecięcy": konferencja szkoleniowa

Jej organizatorami byli: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

W konferencji wzięło udział 228 osób. W jej trakcie uczestnicy mogli wysłuchać wykładów oraz uczestniczyć w następujących  warsztatach szkoleniowych:

Sesje wykładowe

Psychopatologia w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym w kontekście uzależnień                                          
  – dr n. med. Maciej Pilecki
Wieź wczesnodziecięca – czynniki ryzyka i czynniki ochronne w przebiegu życia  
  – dr hab. n. hum. Barbara Józefik
Diagnoza różnicowa całościowych zaburzeń rozwoju w okresie wczesnodziecięcym   
  –dr n. med. Zofia Szepczyńska
FASD – ukryta niepełnosprawność                                                                                                                        
- dr n. med. Joanna Boroń- Zyss, dr n. hum. Teresa Jadczak-Szumiło
Profilaktyka uzależnień w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym                                                                      
– mgr Monika Borkowska- Żebrowska, mgr Paulina Mikulaścik- Wąsacz,

Sesja warsztatowa

Psychoterapia z dziećmi przed 3 rokiem życia                                                                                                       
– mgr Gabriela Juszczyk, dr n. med. Maciej Pilecki, mgr Karolina Sikora       
Psychoterapia indywidualna z dziećmi młodszymi                                                                                                   
– mgr Agnieszka Ryss
Terapia grupowa dzieci młodszych                                                                                                                         
– mgr Beata Kicińska
Grupa wielorodzinna dla rodzin wieloproblemowych                                                                                             
–  dr n. med. Bartosz Treger,
- mgr Katarzyna A. Tomasiewicz

{gallery}2015/uzaleznienia{/gallery}

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji