Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Konferencja pt. "Opieka zdrowotna nad osobą starszą i osobą niesamodzielną na terenie Miasta Krakowa."

PROGRAM KONFERENCJI

9.00-9.30    Rejestracja uczestników i kawa powitalna w foyer

09:30-9.40    Otwarcie konferencji – prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa

09.40-10.00    Rządowa polityka senioralna na lata 2014-2020 - Władysław Kosiniak- Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej

10:00-10:20    Prognozy demograficzne Polski, Małopolski, Krakowa – Krzysztof Jakóbik,Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie

10:20-10:40    Opieka nad seniorem i osobą niesamodzielną w ramach zadań pomocy społecznej - Józefa Grodecka, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

10.10-10.40    Świadczenia opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych – Polska, Małopolska, Kraków – Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska, Zastępca Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie
        
10:40-11:10    Dyskusja

11.10-11:40    Poczęstunek

11.40-12:00    O czym powinniśmy pamiętać tworząc system opieki zdrowotnej uwzględniając potrzeby osób starszych?
- Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki, Kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych i Geriatrii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

12.00-12.20    Opieka zdrowotna nad osobą starszą i osobą przewlekle chorą na terenie Miasta Krakowa
- Michał Marszałek, Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

12.20-12:40    Wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej w ramach Projektu pn. Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, którego Beneficjentem jest Gmina Miejska Kraków
– Janusz Czekaj Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie, ul. Wielicka 267 (Realizator Projektu).

źródło: bip.krakow.pl

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji