Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Inauguracyjne posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

Podczas posiedzenia Wicemarszałek uroczyście wręczył Akty Powołania do Rady, która stanowi organ opiniodawczo – doradczy w zakresie monitorowania i koordynowania realizacji poszczególnych celów operacyjnych programów w obszarze uzależnień, tj. Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

W skład Rady wchodzą specjaliści oraz eksperci, którzy czynnie zaangażowani są w profilaktykę i przeciwdziałanie uzależnieniom na terenie województwa małopolskiego. Wielu obecnych członków Rady, uczestniczyło także w pracach Zespołu Zadaniowego powołanego w celu opracowania Wieloletnich Programów Wojewódzkich, w zakresie dotyczącym uzależnień na lata 2014-2020.

Podczas posiedzenia omówiono najważniejsze zrealizowane działania w 2014 r. w ramach wieloletnich wojewódzkich programów w obszarze uzależnień oraz omówiono potrzeby i możliwości działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom z perspektywy profesjonalistów uczestniczących w spotkaniu. Na koniec odbyła się dyskusja podczas której wymieniono się cennymi spostrzeżeniami oraz sformułowano tematy do omówienia na kolejne posiedzenia.

Inauguracyjne posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji