Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Czyste powietrze konieczne dla zdrowia Małopolan

Na temat wpływu stanu powietrza na zdrowie Małopolan, a przede wszystkim sposobów walki ze smogiem i przeciwdziałania chorobom mówiono dziś podczas konferencji zorganizowanej przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.

– W walce o czyste powietrze, a co za tym idzie zdrowie mieszkańców regionu, posłużą nam fundusze europejski oraz program Life – przypomniał wicemarszałek Wojciech Kozak. – Tylko w Regionalnym Programie Operacyjnym na ten cel mamy zapisane 420 mln euro, a ok 100 mln na wymianę pieców. Wierzę, że w 2018 roku wszystkie piece zostaną wymienione na takie, które spełniać będą najwyższe ekologiczne standardy.

Lekarze ze Szpitala im. Jana Pawła II zapewniają, że jest o co walczyć, bo zły stan powietrza ma duże przełożenie na zdrowie mieszkańców regionu. W licznych badaniach epidemiologicznych wykazano bezpośredni związek między czasem, jaki pacjenci narażeni są na wdychanie zanieczyszczeń a ich chorobami. Pyły zawieszone mają negatywny wpływ zwłaszcza na układ krążenia i układ oddechowy, mogą prowadzić do takich chorób jak m.in. astma oskrzelowa, rak oskrzela, POCHP (przewlekła obturacyjna choroba płuc) i niewydolność serca. – Obserwujemy, że dziś na choroby nowotworowe zapadają w Małopolsce coraz młodsze osoby, których problemy nie są związane z genami, żyją zdrowo, nigdy nie paliły i nie były narażone na bierne palenie – powiedziała dr Ewa Konduracka kardiolog z krakowskiego szpitala Jana Pawła II.

Uczestnicy spotkania podkreślali, że zmiany muszą postępować w kilku kierunkach równocześnie. Ważna jest nie tylko wymiana pieców i ustalenie norm dla paliw stałych, ale także rozwój komunikacji publicznej co zmniejszy zanieczyszczenie spowodowane ruchem samochodowym.

(Biuro Prasowe / mbab)

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji