Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Szpital Wojewódzki św. Łukasza dołącza do najlepszych

Tarnowski szpital poddał się ocenie zewnętrznej prowadzonej w oparciu o wymogi standardów akredytacyjnych. Obowiązują na każdym poziomie: od zarządzania, poprzez zabiegi chirurgiczne, podawanie leków, żywienie chorych, monitorowanie i ograniczanie zakażeń, ciągłość opieki nad pacjentem, na pracy laboratorium kończąc. Certyfikat akredytacyjny dowodzi, że szpital dokłada wszelkiej staranności, aby opieka dostarczana pacjentom była najwyższej jakości, bezpieczna i skuteczna Akredytacja wpływa więc na lepsze i sprawniejsze funkcjonowanie szpitala oraz daje możliwość łatwej identyfikacji oraz eliminacji wszystkich niekorzystnych zjawisk i zagrożeń.

– Składam gratulacje w imieniu własnym oraz Zarządu Województwa i cieszę się, że mogę współzarządzać tak wspaniałą placówką. Serdecznie dziękuję dyrekcji, jak i pracownikom szpitala za zaangażowanie i wysiłek włożony    w przygotowania do spełnienia standardów akredytacyjnych – mówił wicemarszałek Kozak. Zaznaczył, że spośród wymienionych placówek posiadających certyfikat akredytacyjny w Małopolsce, połowa z nich to publiczne, samodzielne jednostki, których organem założycielskim jest województwo małopolskie. – Na ich jakość przekłada się zaangażowanie załogi oraz doposażenie w nowoczesne technologie medyczne, o co staramy się jako władze wojewódzkie – dodał.

– Ten certyfikat dedykujemy przede wszystkim pacjentom, bo jest wypełnieniem naszej misji, która brzmi „Dobro chorego naszym najwyższym celem”– mówiła dyrektora szpitala Anna Czech odbierając dokument z rąk dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Jerzego Henniga.

Uroczystość była też okazją do wręczenia pracownikom szpitala okolicznościowych dyplomów oraz medali za wieloletnią pracy na rzecz pacjentów. Warto zauważyć, że Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie jest jedną z ważniejszych i największych placówek lecznictwa w Małopolsce.

Również dyrektor Jerzy Hennig został uhonorowany Statuetką św. Łukasza w dowód wdzięczności i uznania za zasługi dla rozwoju i działalności szpitala. Uroczystość uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Świerczkowiacy”.

(Biuro prasowe/bher; fot. Michał Gąciarz)

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji