Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Posiedzenie Małopolskiej Rady Zdrowia Psychicznego

 

W trakcie spotkania zostały poruszone tematy dotyczące aktualnego stanu prac nad nową edycją Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, poziomu finansowania świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz możliwości poprawy sytuacji i podjęcia działań w tym zakresie. Kolejno zostały przedstawione wyniki projektu dotyczącego leczenia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z zaburzeniami osobowości realizowanego przez Fundację im. B. Winida Na Rzecz Rozwoju Psychoterapii Psychoanalitycznej. Na zakończenie spotkania został przedstawiony program XIII Forum Psychiatrii Środowiskowej Beneficjentów, Rodzin i Profesjonalistów, które odbędzie sie w dniach 11-12 czerwca 2015 w Krakowie, w Auli Nowodworskiej UJCM, na które wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni przez dr hab. Andrzeja Cechnickiego. Spotkanie zostało zakończone dyskusją oraz wspólnymi ustaleniami członków Rady odnośnie działań, które będą podejmowane w najbliższym czasie.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji