Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Obchody Dnia Bez Papierosa w Małopolsce

Oto co w związku z Dniem Bez Papierosa będzie się dziać w nadchodzących dniach w małopolskich powiatach:

Powiat bocheński: 27.05.2015 r.
Marsz przeciw paleniu
Rynek w Bochni- Park Uzbornia- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
- Przemarsz dzieci i młodzieży ulicami miasta,
- Występy przygotowane przez młodzież oraz wręczenie nagród dla laureatów trzech konkursów plastycznych w ramach programów edukacji antytytoniowej  „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Czyste powietrze wokół nas”,
- Punkt edukacyjno-informacyjny.
Powiat brzeski: 13.06.2015 r.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Sterkowcu
Piknik rodzinny
- Program artystyczny wykonany przez uczniów,
- Rozmowy indywidualne dot. skutków czynnego i biernego palenia tytoniu,
- Wykonywanie pomiarów tlenku węgla w wydychanym powietrzu,
- Konkursy profilaktyczne dla dzieci,
- Dystrybucja materiałów edukacyjno-informacyjnych.

14.06.2015 r. Akcja edukacyjna połączona z dystrybucją materiałów edukacyjno-informacyjnych. Zespół Szkół i Przedszkoli w Złotej.

31.05.2015 r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej

Piknik rodzinny
- Program artystyczny wykonany przez dzieci promujący zdrowy styl życia, konkursy profilaktyczne dla dzieci,
- Porady w zakresie profilaktyki palenia tytoniu,
- Pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu,
- Dystrybucja materiałów edukacyjno-informacyjnych.    

Powiat dąbrowski 29.05.–1.06.2015r. Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej.
Punkt edukacyjno-informacyjny dla pracowników i petentów.
Internetowy konkurs wiedzy nt. profilaktyki uzależnień.    

Powiat gorlicki 17.06.2015r.  Jarmark Podgórzański w Gorlicach.
Punkt edukacyjno-informacyjny w zakresie profilaktyki palenia tytoniu połączony z wykonywaniem badań poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu.    

Powiat krakowski 27.05.2015r. Domy Studenckie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Punkt edukacyjno-informacyjny jw.    

29.05.2015r. XI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
Punkt edukacyjno-informacyjny jw.    
25/29.05.2015r. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie    
Punkt edukacyjno-informacyjny połączony z badaniem tlenku węgla w wydychanym powietrzu, ciśnienia tętniczego krwi, glukozy we krwi.    

Powiat limanowski 29.05.2015 r. Zespół Szkół Nr 1 w Limanowej    
Akcja edukacyjna połączona z pomiarem poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu i dystrybucją materiałów edukacyjno-informacyjnych.    

Powiat myślenicki 18.05.2015 r. PSSE w Myślenicach
Punkt edukacyjno-informacyjny w ramach profilaktyki uzależnienia od tytoniu dla pracowników i petentów.    

Powiat nowosądecki 29.05.2015 r.  Nowy Sącz – Planty, płyta Rynku
Marsz przeciw paleniu
- Przemarsz młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz przedszkolaków,
- Występ przedszkolaków oraz zaprezentowanie przez uczniów informacji na temat skutków palenia.
Udzielanie porad oraz dystrybucja materiałów edukacyjno-informacyjnych.    

2.06.2015 r. Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Sączu

Akcja profilaktyczna
- Inscenizacje tematyczne oraz pokaz prac plastycznych uczniów,
- Przeprowadzenie pomiaru poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu     

Powiat nowotarski 29.05.2015 r.  Zespół Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu.
Konkurs plastyczny nt. uzależnienia od tytoniu dla uczniów.
Akcja edukacyjna dot. profilaktyki uzależnień
- Organizacja punktu edukacyjno-informacyjnego połączonego
z wykonywaniem pomiaru poziomu CO w wydychanym powietrzu,
- Tematyczne rozmowy indywidualne z nauczycielami/uczniami.


Powiat olkuski  29.05.2015r. Nowy Szpital w Olkuszu
Akcja profilaktyczna pn.: „Moda na niepalenie” skierowana do rodziców/opiekunów oraz dzieci przebywających w szpitalu,
- Punkty edukacyjno-informacyjne, poradnictwo w zakresie ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu, stosowania elektronicznych inhalatorów nikotyny,
- Pomiary poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu, ciśnienia tętniczego krwi, BMI oraz poradnictwo żywieniowe.
28.05.2015r. PSSE w Olkuszu Konferencja z udziałem przedszkolaków wraz z podsumowaniem V edycji powiatowego konkursu plastycznego na znaczek dotyczący zakazu palenia „Nie pal przy mnie, stokrotnie proszę”.    

Powiat oświęcimski 28.05.2015r. PSSE w Oświęcimiu.
Wykład pn.: „Konsekwencje zdrowotne nikotynizmu” dla młodzieży połączony z dystrybucją materiałów edukacyjnych, rozmowami indywidualnymi,
pomiarami stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu.
    
Powiat proszowicki 1.06.2015r. Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Gimnazjum w Ostrowie.
Działania edukacyjne nt. uzależnień, w ramach których będzie przeprowadzony konkurs plastyczny „Uzależnienia”.    

Powiat tarnowski 25.05. – 29.05.2015r. Przedszkole Publiczne Nr 32 w Tarnowie
Akcja informacyjno-edukacyjna
- Wystawa prac plastycznych,
- List do rodziców z prośbą o niepalenie w obecności dzieci,
- Dystrybucja ulotek i broszur tematycznych. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza „Słoneczny Dom” w Tarnowie.
Konkursy plastyczne: „Aby sobą być i zdrowo żyć, NIE PALĘ”    
27.05. – 30.05.2015 r. Gimnazjum Nr 2 w Tarnowie
Konkurs na plakat i krótki film o tematyce antytytoniowej.
Prelekcje nt. szkodliwości czynnego i biernego palenia papierosów, pozytywnych stron wynikających z niepalenia.    

Powiat wielicki  31.05.2015r. Solne miasto w Wieliczce.
Punkt edukacyjno-informacyjny działania edukacyjne wraz z pomiarem tlenku węgla w wydychanym powietrzu.  
1.06.2015 r. Niepubliczne Gimnazjum w Podstolicach
,,Szkolny dzień profilaktyki i sportu”
Promocja zdrowego stylu życia wolnego od dymu tytoniowego, promowanie haseł związanych ze szkodliwością palenia, a także rozstrzygnięcie konkursu plastycznego.    

Powiat tatrzański 25.05.2015r. PSSE w Zakopanem
Prelekcja dla pracowników PSSE w Zakopanem omówienie skutków palenia tytoniu oraz szkodliwości wynikających z biernego palenia tytoniu dla dorosłych i dla dzieci.
Punkt informacyjno-edukacyjny dla petentów     
30.05.2015 r. Centralny Ośrodek Sportu w Zakopanem
Piknik „Ćwicz z Mistrzem”
- Punkt edukacyjno-informacyjny wraz z badaniem poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu,
- Prezentacje edukacyjnych projektów TPN, TOPR, Policji, Straży Pożarnej i programów edukacyjnych realizowanych przez PSSE,
- Wystawa nagród sportowych czołowych zawodników, olimpijczyków, Mistrzów Świata - absolwentów ZSMS Zakopane 
Całe województwo Maj 2015 r.    
Akcja informacyjna na stronach internetowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Krakowie nt. obchodów Dnia Bez Papierosa.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji