Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Wizyta studentów z Kopenhagi w Urzędzie Marszałkowskim w ramach projektu Global Health

Do Polski przyjechali młodzi ludzie pochodzący z różnych krajów Unii Europejskiej. Celem ich wizyty jest przede wszystkim poznanie i zbadanie wybranych aspektów funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia. Województwo Małopolskie kształtuje politykę zdrowotną na poziomie regionalnym, co wynika z obowiązujących aktów prawnych o zasięgu krajowym oraz z dokumentów programowych o zasięgu regionalnym.

Prezentację na temat funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Małopolsce wygłosił Dariusz Madera –  Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej. Słuchaczom zostały przedstawione informacje na temat głównych obszarów opieki zdrowotnej w Polsce i Małopolsce a także pełniona rola, przewidziana w ramach polskiego ustawodawstwa, małopolskiego samorządu wojewódzkiego w kształtowaniu zdrowia publicznego i organizacji opieki zdrowotnej w województwie. Zaprezentowane zostały aktualnie finansowane przez Samorząd Województwa Malopolskiego programy profilaktyczne oraz działalność wojewódzkich podmiotów leczniczych.

Wizyta studentów  z Kopenhagi w Urzędzie Marszałkowskim

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji