Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Małopolska przyjazna seniorom

 

Wiodącym tematem czwartego już posiedzenia rady było zdrowie małopolskich seniorów. – Politykę senioralną traktujemy w Małopolsce w sposób priorytetowy. Nie chodzi nam o to, by tylko zaspokoić podstawowe potrzeby osób starszych, ale o to, by zapewnić im warunki do rozwoju ich pasji, zainteresowań, potrzeb dzielenia się własną wiedzą i doświadczeniem – mówił wicemarszałek Wojciech Kozak – Przewodniczący Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, otwierając dzisiejsze spotkanie. W spotkaniu obok członków rady wzięli udział zaproszeni eksperci. Aktualny stan opieki geriatrycznej w Małopolsce przedstawiła Anita Woźniak z Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM, natomiast o realizacji tej formy opieki mówiła dr hab. med. Barbara Gryglewska - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie geriatrii. – Kwestia opieki geriatrycznej jest ogólnopolskim problemem. W małopolskich szpitalach ciągle brakuje oddziałów geriatrycznych, które oferowałyby kompleksową opiekę osobom starszym. Obserwujemy jednak pewne pozytywne zmiany: w naszym regionie wzrasta ilość lekarzy specjalistów w tym zakresie geriatrii, rozwija się także opieka sanatoryjna – przekonywał wicemarszałek Wojciech Kozak.

Ważnym tematem spotkania były także badania profilaktyczne dostępne dla seniorów w Małopolsce, o których w swojej prezentacji mówiła Monika Jezierska-Kazberuk – Zastępca Dyrektora MOW NFZ ds. Medycznych. Natomiast Małgorzata Szlązak z ROPS w Krakowie przedstawiła uczestnikom spotkania wyniki badania "Opiekunowie rodzinni osób starszych - problemy, potrzeby, wyzwania dla polityki społecznej". Obrady wypełniła także debata na temat poruszanych zagadnień, która zakończyła się podjęciem ustaleń i rekomendacji we wszystkich przedstawianych obszarach.

Warto przypomnieć, że Małopolska Rady ds. Polityki Senioralnej działa od marca ubiegłego roku. Jest to pierwsza regionalna rada działająca na rzecz osób starszych powstała po przyjęciu przez polski rząd 24 grudnia 2013 roku "Pakietu dla seniorów". Do jej głównych zadań należy współtworzenie głównych kierunków polityki senioralnej w województwie, wspieranie uniwersytetów trzeciego wieku i innych organizacji zajmujących się działaniami na rzecz seniorów oraz proponowanie inicjatyw na rzecz integracji środowiska seniorów oraz wymiany międzypokoleniowej.
(Biuro prasowe / mbab)

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji