Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Spotkanie Międzyinstytucjonalnej Platformy Współpracy

W spotkaniu, które zostało zorganizowane przez  Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego wzięli udział przedstawiciele z Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, Wojewódzkiej Komendy Policji w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu, Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz organizacji pozarządowych.

Celem spotkania była praca nad materiałami informacyjnymi dotyczącymi Nowych Substancji Psychoaktywnych (NSP) zwanych w języku potocznym „dopalaczami”. Wypracowane materiały będą rozdystrybuowane do nauczycieli, rodziców oraz dzieci i młodzieży podczas kampanii „Dopal dopalaczom”, której inicjatorem jest Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Krakowie. Kampania będzie stanowić rozwinięcie małopolskiej kampanii „Wolni od Narkotyków, Kreatywni w Życiu”.

(źródło: Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego)

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji