Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Spotkanie Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień z terenu Województwa Małopolskiego.

Celem konferencji jest aktualizacja wiedzy w obszarze dynamicznie zmieniającego się rynku Nowych Substancji Psychoaktywnych (dopalaczy). O specyfice rynku i charakterystyce użytkowników tzw. „dopalaczy” mówić będzie  Pan Bartosz Michalewski – pracownik Poradni Monar w Krakowie,streetworker pracujący na codzień z osobami używającymi dopalaczy, badacz forów internetowych. Debatę o Nowych Substancjach Psychoaktywnych poprzedzi wykład Pani Mirosławy Olszewskiej - psychologa, trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Opolskiego. Prezentacje przewidują także analizę serwisów internetowych hyperreal. Ponadto Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego w wykładzie „Co w Małopolsce ma się wydarzyć?” przedstawi  Małopolską  Kampanię  „Wolni od Narkotyków – Kreatywni w Życiu”  oraz kampanię realizowaną wspólnie z Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Krakowie pn.: „Dopal dopalaczom”. Na pytanie „Jak wpisać gminy w realizację kampanii małopolskiej – możliwości i przeszkody” uczestnicy spotkania odpowiedzą w trakcie zajęć warsztatowych.

Tematem kolejnych wasztatów będzie „Kampania w gminie – budowanie projektu”. Tradycyjnie, jak na każdym z dotychczasowych  spotkań Eksperta Wojewódzkiego z Pełnomocnikami przedstawione zostaną propozycje programu profilaktycznego  - w tej odsłonie program „ Smaki Życia”.

Źródło: Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji