Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

XII Diecezjalny Marsz Trzeźwości, Tarnów-Skrzyszów 1.08.2015 r.

W porównaniu do lat ubiegłych, w bieżącym roku uczestniczyła liczniejsza grupa pielgrzymów, w tym dzieci i młodzieży z terenu całej Diecezji. W marszu wzięli udział m.in. ks. Zbigniew Guzy, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, kapłani reprezentujący parafie z terenu Diecezji Tarnowskiej, członkowie Stowarzyszeń Trzeźwościowych oraz wolontariusze zaangażowani w kreowanie trzeźwego stylu życia. Uczestniczący marszu mogli podpisywać deklaracje abstynencji.

Nad bezpiecznym przebiegiem tegorocznego marszu czuwała policja oraz strażacy z ochotniczej straży pożarnej.

Źródło: Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Gminy Skrzyszów

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji