Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Dni Serca w Nowym Sączu

W godzinach 11-18 będą otwarte punkty medyczne, gdzie można będzie wykonać przesiewowe badania układu krążenia, zmierzyć i oznaczyć: wysokość ciśnienia tętniczego, poziom cukru, poziom cholesterolu we krwi, wagi ciała i BMI. Ponadto będzie możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji ze specjalistami z dziedziny kardiologii i kardiochirurgii zorganizowane zostaną punkty oraz mobilna przychodnia, w której będą wykonywane badania EKG oraz Echo Serca. 

Patronat naukowy nad imprezą objęli wybitni lekarze specjaliści z dziedziny kardiologii i chorób układu krążenia:

prof.  dr hab. med. Jerzy Sadowski - specjalista w zakresie kardiochirurgii, dyrektor Instytutu Kardiologii CM UJ,  kierownik Kliniki Chirurgii Serca,  Naczyń i Transplantologii
prof.  dr hab. med. Piotr Podolec - specjalista w zakresie kardiologii, z-ca Dyrektora Instytutu Kardiologii CM UJ, Kierownik Kliniki Chorób Serca i Naczyń

Udział zapowiedzieli również kardiolodzy i kardiochirurdzy z Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im Jana Pawła II oraz oddziałów i poradni  kardiologicznych Nowego Sącza.

Impreza odbywa się pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy.

PROGRAM WYDARZENIA

 

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji