Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Biotechnologia przyszłością Małopolski

Na Kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego otwarto dziś uroczyście Małopolskie Centrum Biotechnologii, kolejną istotną inwestycję w rozwoju polskiej nauki. W symbolicznym przecięciu wstęgi wziął udział wicemarszałek Roman Ciepiela.W otwarciu wziął też udział przewodniczący sejmiku Kazimierz Barczyk.

- Dzisiejsze otwarcie Małopolskiego Centrum Biotechnologii jest wydarzeniem, które przejdzie nie tylko do historii uniwersytetu, ale także Polski a nawet Europy. Na naszych oczach tworzy się nowy, niepowtarzalny potencjał, który będzie miał wpływ na szybkość postępu technologicznego i cywilizacyjnego w Polsce i na świecie. Dzięki takim przedsięwzięciom budujemy fundamenty innowacyjnej gospodarki opartej na nauce i wiedzy. Dzisiaj Małopolska staje się symbolem nowoczesnego i kreatywnego regionu – mówił podczas otwarcia wicemarszałek Roman Ciepiela. 

Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ powstało jako wspólna inicjatywa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

MBC jest jednym z najnowocześniejszych centrów badawczych w Polsce. Tworzy sześć ośrodków o zróżnicowanych, ale uzupełniających się tematykach badawczych oraz pięć laboratoriów niezależnych grup badawczych. Głównym celem jest prowadzenie testów naukowych na możliwie najwyższym światowym poziomie. W ośrodku prowadzone będą nowatorskie badania w wielu dziedzinach współczesnej biotechnologii. Budowa nowych, unikalnych w skali światowej specjalistycznych laboratoriów pozwoli m.in. na badania nad nowymi metodami terapii chorób cywilizacyjnych, złożonymi procesami poznawczymi i emocjonalnymi, medycyną regeneracyjną, chorobami zakaźnymi czy rozwojem nowych leków.

Centrum będzie nie tylko ośrodkiem badań, ale przede wszystkim miejscem pracy dla młodych, ambitnych naukowców. MCB jest odpowiedzią na zapotrzebowanie trzech grup społecznych: przedsiębiorców poprzez otwarcie możliwości współpracy i komercjalizacji badań, naukowców przez stworzenie warunków pracy na wysokiej klasy aparaturze badawczej, a także społeczności lokalnej poprzez dostęp do najnowocześniejszych metod badawczych i diagnostycznych.

(mjanus)

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji