Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Najnowocześniejszy rezonans w Małopolsce

Dzięki najnowszym technologiom obraz uzyskiwany jest bez wstrzykiwania tzw. kontrastu, dzięki czemu z badania może skorzystać więcej pacjentów, poza tym urządzenie redukuje o 90% uciążliwe hałasy. Wicemarszałek Wojciech Kozak i członek zarządu Stanisław Sorys przekazali dyrekcji oficjalną umowę gwarantującą dofinansowanie inwestycji kwotą 6 mln zł ze środków MRPO.

- Dziękuję zarządowi województwa za wsparcie i życzliwość, bo bez dofinansowania nie moglibyśmy zrealizować naszych planów. A dzisiaj Małopolskie Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji przy Szpitalu specjalistycznym jest poważną, samodzielną jednostką o szerokim spektrum działań medycznych – powiedział dr Andrzej Kosiniak-Kamysz, dyrektor Szpitala im. Dietla. Podziękował również zespołowi współpracowników za wkład i dobre zarządzanie, dzięki któremu szpital mógł przeznaczyć na realizację projektu ponad 1,5 mln zł.

Szpital im. J. Dietla otworzył pracownię nowoczesnego specjalistycznego rezonansu z systemem do rekonstrukcji 3D w wersji wielostanowiskowej dla lekarzy specjalistów w dziedzinach reumatologii, ortopedii, neuroortopedii, neurologii i kardiologii. Dodatkowo placówka zaopatrzy się w 286 łóżek rehabilitacyjnych z elektryczną regulacją wysokości, oraz szafki przyłóżkowe oraz ramy wyciągowe. W związku z uruchomieniem rezonansu magnetycznego szpital planuje utworzenie 5 miejsc pracy do obsługi urządzenia.- Gratuluję kadrze zarządzającej szpitalem doskonałych wyników i efektów pracy. Cieszę się, że w tak krótkim czasie udało się przygotować wniosek o dofinansowanie. Państwa zespół wykazał się duża wiedzą, zdyscyplinowaniem i bardzo poważnym podejściem do przygotowania naprawdę trudnej dokumentacji. Z naszej strony nie było żadnych wątpliwości, że ten projekt będzie miał wieloletni wpływ na rozwój regionu, przyniesie wymierne korzyści nam wszystkim – powiedział Stanisław Sorys wręczając umowy na dofinansowanie.

Wicemarszałek Wojciech Kozak podkreślił, że małopolskie szpitale zajmują wysokie miejsca w rankingach, powołując się na ostatnie opracowanie Forbesa – 7 z 30 szpitali znajduje się w Małopolsce. – Małopolska zajmuje pierwsze miejsce pod względem inwestycji medycznych w przeliczeniu na 1 mieszkańca regionu. W ubiegłym roku zainwestowaliśmy ponad 250 mln zł w placówki medyczne. Jesteśmy dumni z małopolskich oddziałów położniczych i opieki nad najmłodszymi mieszkańcami naszego regionu – podkreślił Wojciech Kozak.

Nowy sprzęt jest najnowocześniejszym urządzeniem tego typu w skali regionu, dzięki czemu Krakowski Obszar Metropolitarny zwiększył konkurencyjność nie tylko w Polsce, ale także wśród europejskich obszarów metropolitarnych. Całkowita wartość projektu to ponad 7,5 mln zł, z czego unijne dofinansowanie w ramach Osi 5 – Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego MRPO 2007-2013 wyniosło 6 mln zł.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji