Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Pomogą uczniom uzależnionym od internetu

Projekt edukacyjny „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie” to nowatorski i unikalny w skali kraju program. Do tej pory wzięło w nim udział ponad tysiąc szkół z Małopolski. W tym roku na działania profilaktyczne przeznaczone będzie 200 tys. zł z budżetu Województwa Małopolskiego.

Dzięki temu programowi tysiące uczniów ma wiadomość o tym, jakie zagrożenia czyhają na nich w sieci. Działania te trzeba rozwijać i kontynuować, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości – podkreślił tuż przed podpisaniem umowy wicemarszałek Wojciech Kozak.

Projekt jest realizowany od 2012 r. i dotyczy istotnych zagadnień związanych z coraz bardziej powszechnym i jednocześnie słabo rozpoznanym problemem uzależnienia od zdobyczy nowoczesnych technologii. Jest skierowany do dzieci klas czwartych, piątych i szóstych szkół podstawowych, ich wychowawców oraz rodziców.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego wesprze wspólne działania Województwa Małopolskiego i Komendy Wojewódzkiej Policji poprzez:
- doradztwo w prowadzeniu wykładów i warsztatów dla uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli,
- organizację szkoleń dokształcających z zakresu metodyki pracy z dziećmi, rodzicami i nauczycielami adresowanych do policjantów,
- uczestniczenie w działaniach ewaluacyjnych prowadzonych w ramach projektu.

„Cyberuzleżnieniem” oraz związaną z nim cyberprzemocą zagrożone są przede wszystkim dzieci. Polska szkoła ulega zmianom: do klas wkroczyły nowe pomoce dydaktyczne tj. komputery, tablety, ebooki. Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii spowodował szereg pozytywnych zmian m. in. w procesie komunikowania i nauczania. Trzeba jednak pamiętać, że nieumiejętne korzystanie z internetu może być niebezpieczne.

Polskie ustawodawstwo nie podaje jednej spójnej definicji „przestępstwa internetowego”. Można przyjąć, że są to czyny zabronione, popełniane w sieci internetowej lub z wykorzystaniem np. telefonu komórkowego. Szeroką gamę tych czynów możemy określić mianem zagrożeń internetowych, m.in.:
- kontakt z nielegalnymi lub szkodliwymi treściami np. materiałami przedstawiającymi seksualne wykorzystanie dzieci, rasizmem, ksenofobią;
- grooming – uwodzenie za pośrednictwem internetu;
- cyberprzemoc – nękanie za pośrednictwem sieci;
- sexting – przesyłanie swoich nagich lub półnagich zdjęć;
- nadmierne korzystanie z internetu i komputera;
- kradzież lub nieświadome udostępnienie informacji np. numerów kart, adresów, haseł.

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji