Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Prawda i mity o gruźlicy

Zaproponowany przez Dyrektora Szpitala w Jaroszowcu Krzysztofa Grzesika temat gruźlicy uzyskał aprobatę ze strony Kuratorium Oświaty w Krakowie, a co najistotniejsze – został zaaprobowany przez dyrektorów szkół województwa małopolskiego. 460 osób z zainteresowaniem wysłuchało informacji, które mają przygotować pracowników szkół na pojawiające się coraz częściej przypadki gruźlicy płuc.

Warto dodać, że konferencja to pewnego rodzaju wstęp do zapowiadanego przez Wicemarszałka Województwa Wojciecha Kozaka programu profilaktyki przeciwgruźliczej.

Honorowy patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak Kamysz. Współorganizatorem był Specjalistyczny Szpital im Jana Pawła II w Krakowie, którego Dyrektor Anna Staszecka-Prokop, specjalista pulmonolog, od wielu lat zwraca uwagę na konieczność podjęcia działań profilaktycznych. 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji