Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Małopolska liderem medycyny 2013

Jury konkursu ze względu na rekordową ilość zgłoszeń nie miała łatwego zadania. Mimo to podczas obrad jednogłośnie zostały wyłonione osoby oraz podmioty, które w 2013 roku mogły pochwalić się sukcesami na polu polskiej medycyny. W kategorii efektywna gospodarka finansowa trzecie miejsce zajęło właśnie Województwo Małopolskie.

Małopolska ma się czym chwalić. To właśnie tu w ubiegłym roku zanotowano jedne z najwyższych wydatków na opiekę długoterminową dla osób starszych, co jest wyrazem szczególnej troski o niesamodzielnych, często samotnych ludzi. Ponadto jesteśmy regionem o najwyższej efektywności kosztowej w leczeniu raka piersi, a rentowność tutejszych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Społecznej jest dodatnia. Małopolska może też poszczycić się również pozytywną oceną pracy lekarzy przez ich pacjentów. Małopolanie w przeprowadzonych badaniach wyrazili swoje uznanie dla wysokich kompetencji i profesjonalizmu usług medycznych.

Konkurs Sukces Roku w Ochronie Zdrowia - Liderzy Medycyny organizowany jest od 2000 roku przez czasopismo „Menedżer zdrowia” i wydawnictwo Termedia. Ostatecznego wyboru laureatów dokonuje kapituła, w której skład wchodzą najbardziej wpływowe osoby ze świata medycyny, m.in. byli ministrowie zdrowia, wybitni naukowcy oraz szefowie najważniejszych organizacji branży medycznej.

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji