Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Pacjenci po zawale znajdą tu pomoc

Przypomnijmy, Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej, jako samodzielna jednostka, funkcjonuje w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II od początku roku 2014. Wcześniej zaledwie 15 łóżek rehabilitacji kardiologicznej usytuowanych było w strukturze Ośrodka Rehabilitacji. Otwarty już oddział prowadzi rehabilitację w trybach: stacjonarnym (hospitalizacja – dostępne są 43 łóżka), w trybie oddziału dziennego oraz rehabilitację w ramach prewencji rentowej ZUS (ambulatoryjną, a następnie domową z nadzorem telemedycznym).

Na oddział przyjmowani są przede wszystkim pacjenci po zabiegach kardiochirurgicznych,po ostrych zespołach wieńcowych, zabiegach angioplastyki z implantacją stentu oraz po zaostrzeniach niewydolności serca.

Rehabilitacja jest prowadzona w oparciu o model kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej, który obejmuje: ćwiczenia 2 razy dziennie (ogólnousprawniające, oddechowe, treningi na ergometrach rowerowych), rehabilitację indywidualną, fizykoterapię, indywidualne i grupowe zajęcia z psychologiem, porady dietetyczne oraz edukację prozdrowotną.

Diagnostyka, dostępna w ramach oddziału, obejmuje: testy wysiłkowe, testy spiroergometryczne (nieinwazyjny test, pozwalający na kompleksową ocenę odpowiedzi na wysiłek układu oddechowego i krążenia, z oceną parametrów wymiany gazowej takich jak: zużycie tlenu, produkcja dwutlenku węgla, wentylację i in.), 6- minutowy test korytarzowy z pomiarem ciśnienia tętniczego krwi, tętna i saturacji, monitorowanie holterowskie EKG, 24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego oraz badania echokardiograficzne.

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji