Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Małopolska - to lubię!

Samorząd realizuje 4 główne programy profilaktyczne z zakresu: kardiologii, onkologii, profilaktyki depresji i coraz częściej występującego cyberuzależnienia. Jednak to nie wszystko, prowadzone są również projekty z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i substancji psychoaktywnych. Na te działania w ostatnich trzech latach zostało przeznaczone ponad dwa miliony złotych. By dotrzeć skutecznie do jak najszerszego grona mieszkańców wykorzystywane są lokalne środki masowego przekazu. Dzięki rozpowszechnianym informacjom z pomocy skorzystało już ok. 124 tysięcy Małopolan.

O najważniejszych działaniach profilaktycznych województwa rozmawiać będą wicemarszałek Wojciech Kozak, psycholog Kamila Mizielińska-Witkowska, konsultantka ds. przeciwdziałania depresji „Wyprzedzić smutek" oraz komisarz Wojciech Chechelski, zajmujący się realizacją projektu „Zagrożenia w sieci – profilaktyka, reagowanie”.

„Małopolska – to lubię” swoją premierę ma w każdy piątek o godz. 20.00. Natomiast w czwartki o 19.05 emitowane są powtórki.

Zapraszamy do obejrzenia odcinka.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji