Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

MRPO - ile na drogi i służbę zdrowia?

Takiej szansy nie można zmarnować. W nowej perspektywie finansowej na infrastrukturę drogową w Małopolsce, a więc trasy o znaczeniu regionalnym i subregionalnym, zostanie przeznaczone łącznie 305,5 mln euro. Na szpitale w całym województwie – aż 111 mln euro.

Spora część tych środków trafi właśnie do samorządów powiatowych – podkreślał w czasie spotkania ze starostami i dyrektorami szpitali marszałek Marek Sowa – To kolejne nasze spotkanie dotyczące podziału środków. Wraz z pozostałymi członkami Zarządu zachęcamy Was do ustalenia w ramach Konwentu Starostów priorytetów, którymi będzie się kierować w momencie aplikacji o środki z MRPO – zakończył.

Przypomnijmy, że w przypadku inwestycji w infrastrukturę drogową, wsparcie będzie udzielane w ramach Osi priorytetowej (OP) 7. Nowoczesna infrastruktura transportowa dla rozwoju społeczno-gospodarczego. W przypadku służby zdrowia, możliwości jest więcej: OP 12. Infrastruktura ochrony zdrowia, a także komplementarnie: OP 2. Cyfrowa Małopolska (m.in. Małopolski System Informacji Medycznej), OP 4. Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku (m.in. kompleksowa modernizacja energetyczna budynków), OP 8. Otwarty rynek pracy (m.in. programy zdrowotne służące zachowaniu aktywności zawodowej) oraz OP 9. Region spójny społecznie (m.in. profilaktyka i edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży, kompleksowa oferta wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych).

(kor)

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji