Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Nowe oddziały w Szpitalu Jana Pawła II

Szpital od dziś może pochwalić się wyposażoną w najbardziej nowoczesny sprzęt neurologią, chirurgią naczyń oraz intensywną terapią medyczną. Wszystko dzięki zaangażowaniu władz krakowskiej placówki, ale także ogromnemu wsparciu finansowemu ze strony województwa pacjenci będą mogli korzystać z jednego z najlepszych ośrodków medycznych w Polsce. 

Powstałe oddziały tworzą Zintegrowane Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej, które powstało w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013. Tak duża inwestycja pozwoli lekarzom skuteczniej leczyć pacjentów wykorzystując innowacyjne metody.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji