Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

SPIN, czyli postaw na innowacje

Władze samorządowe, uczelnie i przedsiębiorstwa – bez żadnego z tych elementów SPIN nie mógłby dobrze funkcjonować. Chciałbym szczególnie podkreślić tu rolę samorządów, które są tym ogniwem, jaki powinien pomagać możliwie najwięcej – podkreślał na otwarciu konferencji marszałek Marek Sowa – Samorząd Województwa Małopolskiego przykłada do innowacji ogromną wagę, o czym świadczą choćby zapisy zatwierdzonego w minionym tygodniu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – dodał.

 Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, że wdrażanie coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań jest kluczowe dla rozwoju regionu – wspomniał z kolei Roman Ciepiela, wicemarszałek Małopolski – Dlatego też do współpracy w ramach modelu SPIN zaprosiliśmy najbardziej cenione uczelnie Uniwersytet Jagielloński, Akademię Górniczo-Hutniczą i Politechnikę Krakowską.

W czasie konferencji poruszono m.in. tematy: „Model SPIN sposobem na innowacje”, „Lighting, wiatraki – inteligentna informatyka”, „Budownictwo energooszczędne – moda czy standard?”, „Biotechnologia – laboratoria przyszłości” i „ Z laboratorium do łóżka chorego”. 

Przypomnijmy, SPIN – Model transferu innowacji w Małopolsce (SPIN) jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest to propozycja nowatorskiego modelu współpracy naukowców z przedsiębiorcami, umożliwiającego komercjalizację prowadzonych badań naukowych. To projekt, który pozwoli na jak najlepsze wykorzystanie potencjału Małopolski. Kluczowym elementem projektu są utworzone na małopolskich uczelniach Centra, których działalność koncentruje się na ułatwieniu transferu wiedzy do przedsiębiorstw. Są to: Centrum Inteligentnych Systemów Informatycznych (Akademia Górniczo-Hutnicza), Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego (Politechnika Krakowska), Małopolskie Centrum Biotechnologii (Uniwersytet Jagielloński) oraz Małopolski Ośrodek Medycyny Translacyjnej (Collegium Medicum UJ).

Więcej informacji na stronie modelu SPIN.

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji